ANA SAYFA   
NEDEN TUSEM?   
KİTAPLARIMIZ   
TUS REHBERİ   
KONTENJANLAR   
GRUP SEÇENEKLERİ   
TUS KAMPI   
VAKA KAMPI   
MECBURİ HİZMET (DHY)   
USMLE   
GELİŞMİŞ PUAN HESAPLAMA   
İNTERAKTİF SORU BANKASI   
ŞUBELERİMİZ   
BİZE ULAŞIN   
 1. DÖNEM
Başv: 03-10 Ock 2019
Sınav: 24 Şubat 2019
1. DÖNEM
Başv: 30 Ock - 06 Şbt
Sınav: 24 Mart 2019
2. DÖNEM
Başv: 17-24 Tem 2019
Sınav: 01 Eylül 2019
2. DÖNEM
Başv: 16-24 Tem 2019
Sınav: 08 Eylül 2019
2019 YILI
Başv: 30 Tem - 07 Ağs
Sınav: 21 Eylül 2019
2019 YILI
Başv: 30 Tem - 08 Ağs
Sınav: 29 Eylül 2019
2019 YILI
Başv: 02-10 Ekm 2019
Sınav: 22 Aralık 2019Sosyal ağlarda da yanınızdayız.

Bu soruda aksiller arterin hangi dalının "korunarak bağlanması..." ifadesi hatalıdır.
Arteria subscapularis, aksillar arterin en kalın dalıdır ve subclavian arter dallarıyla yaptığı anastomozlar nedeniyel askillar arter bu dalını vermeden önce bağlanırsa veya tıkanırsa kollateral dolaşım sayesinde üst esktremite beselenebilr. Ancak sorunun metninde "hangi dalın korunarak" ifadesi hatalıdır, "hangi dalını vermeden önce bağlanması" şeklinde olması gerekirdir. Bu haliyle, soru hatalıdır ve iptali gerekir, çünkü subscapular dalından önce mi sonra mı bağlanacağına dair net ifade yoktur, klasik tıpta soruda kullanılan "hangi dalının korunarak" ifadesi, o daldan sonra bağlanması anlamına gelmektedir. Oysa klinik olarak aksillar arter, arteria subscapularis dalını vermeden önce bağlanabilir, bu da o dalın korunması anlamına gelmez.

REFERANS:
Clinically oriented anatomy, Moore 7th edition; page 727


GENEL BİLGİ: Aferez, donör veya hastadan tam kanın alınarak bileşenlerine ayrılması ve istenen bileşen alındıktan sonra kalan kısmının geri verilmesi işlemidir. Başta hematoloji, nöroloji, dermatoloji, nefroloji, kardiyoloji olmak üzere, bir çok bilim alanını ilgilendiren hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Terapötik plazma aferezinde plazmadaki patolojik ürünlerin dışarıya alınması hedeflenirken (otoantikorlar, immün kompleksler, kriyogobülinler, hafif zincirler, toksinler, endotoksinler, lipoproteinler) terapötik sitaferezde ise kanın şekilli elemanları lökositler, trombositler veya bozuk eritrositlerin alınması/değişimi hedeflenir (lökosit aferezi, trombozit aferezi, eritrosit aferezi).

SORUNUN YORUMU: Soru basit düşünüldüğünde, hemen cevaplanabilecek bir soru; A-D seçenekleri anormal pıhtılaşma ve hiperviskozite nedeniyle terapötik PLAZMAFEREZ endikasyonu iken (yani aferezin hedefi plazma değişimi), E seçeneği terapötik ERİTROSİT aferezi endikasyonudur (yani aferezin hedefi bozuk eritrositlerin yarattığı krizi düzeltmek), dolayısıyla sorunun doğru cevabı açıklandığı gibi E şıkkıdır.
Soruyu tartışmalı kılan ise B şıkkıdır. Aferez kılavuzunda TTP, myelom, Waldenström gibi onlarca hastalık aferez için kesin endikasyon olarak belirtilmektedir, ayrıca plazmaferez-sitaferez (lökosit, eritrosit, trombosit aferezleri) yöntemlerinin hangisinin hangi hastalık için uygulandığı da açık olarak belirtilmiştir. Sepsis with multiorgan failure, thrombotic microangiopahty subtipleri (TTP, HÜS vb) açık endikasyonlar olarak kılavuzda mevcuttur. Yaygın damar içi pıhtılaşmanın, Türkçede klasik karşılığı olan DİK (dissemine intravasküler koagülasyon) sendromu da kategorik olarak trombotik mikroanjiyopatilerden biridir (ama mekanizması TTP, HÜS'den farklı); FAKAT kılavuzda aferez endikasyonları arasında belirtilmemiştir. Muhtemelen soruyu hazırlayan kişi "trombotik mikroanjiyopati"yi basitçe "yaygın damar içi pıhtılaşma" olarak çevirmiş veya kullanmıştır diye düşünüyorum. Yani trombotik mikroanjiyopatiler DİK, TTP, HÜS vb hastalıkların genel terimi olup; bunlardan DİK bir aferez endikasyonu olarak kılavuzda belirtilmemiştir. Diğer taraftan DİK konu başlığı incelendiğinde de kılavuzlar ve kaynaklarda (Hematoloji, İç hastalıkları kaynakları) DİK tedavisinde plazmaferez şeklinde bir yaklaşım yoktur (DİK'te tedavi altta yatan hastalığın tedavisidir, destek tedavileri arasında da plazmaferezden bahsedilmez, hatta bazı kılavuzlarda önerilmediği de belirtilmektedir). Sonuç olarak, B şıkkı "DİK" olarak yorumlanabileceği ve bu durumda da aferez endike olmadığı için, tartışmaya açıktır, itiraz edilebilir. İtirazın reddedilme olasılığı daha yüksektir, E şıkkı çok net iken sorunun iptal edileceğini düşünmüyorum.

REFERANS:
Terapötik aferez için en güncel uluslararası kılavuz: Journal of Clinical Apheresis 2016 31:149-338.


Not: Hatalı sorular henüz incelenmektedir. Hatalı veya özensiz sorular tespitler sonrasında eklenecektir.