ANA SAYFA   
NEDEN TUSEM?   
KİTAPLARIMIZ   
TUS REHBERİ   
KONTENJANLAR   
GRUP SEÇENEKLERİ   
TUS KAMPI   
VAKA KAMPI   
MECBURİ HİZMET (DHY)   
USMLE   
GELİŞMİŞ PUAN HESAPLAMA   
İNTERAKTİF SORU BANKASI   
ŞUBELERİMİZ   
BİZE ULAŞIN   
 1. DÖNEM
Başv: 02-10 Şbt 2021
Sınav: 21 Mart 2021
1. DÖNEM
Başv: 25 Şbt - 08 Mrt
Sınav: 18 Nisan 2021
2. DÖNEM
Başv: 13-29 Tem 2021
Sınav: 05 Eylül 2021
2. DÖNEM
Başv: 20-31 Ağs 2021
Sınav: 10 Ekim 2021
2021 YILI
Başv: 10-18 Ağs 2021
Sınav: 26 Eylül 2021
2021 YILI
Başv: 13-23 Ağs 2021
Sınav: 03 Ekim 2021
2021 YILI
Başv: 01-11 Ekm 2021
Sınav: 19 Aralık 2021Sosyal ağlarda da yanınızdayız.

Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda en az kaç puan almak gerekmektedir?
ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda tercih işlemi yapabilmeniz için Klinik ya da Temel alanından en az 45 puan ve üzeri almanız gerekmektedir.
Örneğin merkez şehirlerde; büyük cerrahi isteyen meslektaşlarımızın 55 ile 60 puan aralığında alması, KBB gibi küçük cerrahi isteyenlerin 62 ile 66 puan aralığında alması, puanı küçük olup tekrar rahat bir şekilde TUS'a hazırlanmayı düşünen meslektaşlarımız ise Anatomi gibi rahat bir branşı seçip 53 – 60 puan aralığı alması, Radyoloji – FTR – Psikiyatri gibi nöbetleri ağır olmayan, geliri ve kariyeri yüksek branşları kazanmak isteyen meslektaşlarımız ise 63 ile 67 puan aralığında almaları gerekmektedir.
Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir Tıp Fakültesinden mezun olmuş hekim, uzmanlık için hangi kısımlarda tercih yapabilir?
Her dönem; sınavdan önce 1,5 – 2 ay önce ÖSYM sitesinde duyurulan kontenjan listesinde Tablo 2 (Üniversite Hastaneleri) ve Tablo 3'te (Devlet Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı adına üniversite hastaneleri) bulunan listelerden tercih yapabilirler. Tablolarda bulunan Genel Kontenjan; o dönem istenilen genel kişi sayısını belirtir. Yabancı Kontenjan ise yabancı uyruklu tıp mezunları için geçerlidir. Bölümlerde yazılı puanlar ise, bir önceki TUS'da o bölüme giriş yapılan minumum puanı belirtmektedir. GATA mezunu olup, askerlik ile ilişkisi bulunmayan siviller için de yukarıdakiler geçerlidir.
Sağlık Bakanlığı adına açılmış Tıp Fakülteleri kontenjanları nedir?
Tüm özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla üniversitlerin Sağlık Bakanlığı adına açtıkları kadrolardır. Bu kadrolarda ödenekler; döner sermayesi fakülteden, maaşlar ve SGK primleri Sağlık bakanlığı tarafından ödenir.. Kazananlardan başlarken kefalet senedi imzalatılır, olası bir istifa durumunda eğitimleri adına devletin harcadığı ödenek tahsil edilir.
Yabancı Dil Sınavına girmemiz şart mı? Hangi yabancı dil sınavları ne kadar süre ile geçerli oluyor?

YDS (Yabancı Dil Sınavı)'den alacağınız 50 puan ve üzeri bir not sizi 5 yıl boyunca yabanci dilden muaf tutacaktır.

Üniversite Hastanesinde uzmanlık eğitimime devam ediyorum, tekrar TUS'a girip kazanırsam puan kesintisi olur mu? Sınavdan kaç ay önce istifa etmem gerekiyor?
Uzmanlık eğitimine devam ediyorken tekrar TUS'a girmeniz halinde %2'lik puan kesintisine uğramış olursunuz. İstifa etseniz ve istifanız kabul edilse bile gireceğiniz bir sonraki TUS sınavında %2 puan kesintisi olur. Sınavdan önce istifa etmeniz birşey değiştirmeyecektir.
Devlet Hastanesinde uzmanlık eğitimime devam ediyorum, tekrar TUS'a girip kazanırsam puan kesintisi olur mu? Sınavdan kaç ay önce istifa etmem gerekiyor?
Uzmanlık eğitimine devam ediyorken tekrar TUS'a girmeniz halinde %2'lik puan kesintisine uğramış olursunuz. İstifa etseniz ve istifanız kabul edilse bile gireceğiniz bir sonraki TUS sınavında %2 puan kesintisi olur. Sınavdan önce istifa etmeniz birşey değiştirmeyecektir.
Üniversite Hastanesinde uzmanlık eğitimime devam ederken istifa etsem tekrar TUS'a girip Devlet Hastanesi yazabiliyor muyum?
Üniversiteden istifa edip TUS'la tekrar Devlet Hastanesi yazıp kazanmanızda hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Uzmanlık eğitimine devam ediyorken tekrar TUS'a girmeniz halinde ise %2'lik puan kesintisine uğramış olursunuz.
Üniversite Hastanesi kazandım, ancak gidip kayıt yaptırmadım, bir sonraki TUS puan kesintisi olur mu? Kayıt yaptırmazsam bunun bir etkisi olur mu?
26 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi yönetmeliğine göre göreceğiniz ilk sınavda %2 puan kesintisi olur.
Devlet Hastanesi kazandım, ancak gidip kayıt yaptırmadım, bir sonraki TUS puan kesintisi olur mu? Kayıt yaptırmazsam bunun bir etkisi olur mu?
26 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi yönetmeliğine göre göreceğiniz ilk sınavda %2 puan kesintisi olur.
Şuan Tıp Fakültesinde öğrenciliğime devam ediyorum, TUS'a girebilmem için; ne kadar önce mezun olmuş olmam gerekiyor?
Sınava başvuracak adayların, sınavın yapılacağı tarih itibariyle Tıp Fakültesinden mezun olmuş olmaları zorunluluğu vardır. Daha önceden uygulandığı gibi artık TUS başvurularının yapıldığı tarihte mezun olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra ne kadar süre ile askere gitmek gerekiyor? Tecil sürem nedir?
Mezuniyet sonrası yasal tecil hakkınız 2 yıldır.
Askerlik için 2 yıl tecil bitti, ancak ertelettirmek istiyorum? Ne kadar süre rapor almam gerekiyor?
Tecil sonrası erteleme yaptırabilmek için yasal bir geçerli nedeniniz olması gerekmektedir aksi takdirde 2 yıl sonunda askere gitmeniz gerekmektedir. Raporlar ise 2 ayda bir yapılan 25'er günlük celp dönemlerinde alındığı takdirde mazeret olarak gösterilebilir.
Askere gideceğim dönem TUS'u kazandım, tecil hakkım var mı? Ne kadar süre?
TUS'u kazananlar, kazandıkları yere kayıt yaptırabilmek için ÖSYM kazandınız internet çıktısı belgesi ile birlikte askerlik şubelerine başvurup ve 3 aylık tecil evraklarını alıp kayıt yaptırabilirler. Asker kaçağı - yoklama kaçağı vb özel durumu olanlar ise bağlı bulundukları askerlik şubelerinden bilgi alabilirler.
Yabancı uyrukluyum, TUS'a girmek için ne yapmalıyım? Prosedürler nedir?

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 14. maddesine göre üniversite ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tıpta uzmanlık programlarında aylıksız olarak eğitim görmek isteyen tıp fakültesi mezunu yabancı uyruklu adaylar da TUS'a girmek zorundadırlar.

T.C. vatandaşı olan ya da Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanun kapsamında olanlar, KKTC uyruklular genel kontenjanlara başvurdukları için yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanamazlar. İkili anlaşmalar uyarınca Türkiye'de ihtisas yapacak olan yabancı uyruklu öğrenciler, ikili anlaşma hükümlerine göre hareket edecektir.

Yabancı uyruklu adaylar için Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversite tıp fakültelerinde yabancı uyruklu kontenjanı ayrılmış ve bu kontenjanlar Tablo 2 ve Tablo 3'te gösterilmiştir.

“UYRUĞU” alanında sadece “Yabancı Uyruklular” seçeneği işaretli olan adaylar bu kılavuzdaki Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını tercih edebilecekler, diğer kontenjanları tercih edemeyeceklerdir.

“Yabancı Uyruklular” seçeneği yanında diğer uyruk alanları da işaretli olan adaylardan, tercih ekranında “Yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyen adaylar yabancı uyruklu kontenjanını tercih edebileceklerdir. Yabancı uyruklu adaylar, bu kontenjanlara, bu kılavuzdaki kurallar uyarınca puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Genel kontenjanlarda açık kalsa bile genel kontenjanlara yabancı uyruklu adaylar yerleştirilmez. Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek üniversitelerimiz tıp fakültelerinden mezun olan ve tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyenlerin de TUS'a girmeleri zorunludur. Bu adaylardan devlet bursu almak isteyenler, bu durumlarını belgelendirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurabilirler.

Bu adaylar için ayrılan kontenjanlar da yabancı uyruklu kontenjanı içinde gösterilmiştir. Yabancı uyruklu adaylar için hazırlanmış ayrı bir Aday Başvuru Formu ve Kılavuz bulunmamaktadır. Bu adaylar, kendilerini ilgilendirmeyen çok özel durumlar hariç bu kılavuzun tüm hükümlerine tabidirler.

Yabancı uyruklular için denklik sınavı ne zaman yapılmaktadır? Normal TUS'dan farklı mıdır? Sınav dili nedir?
Yabancı uyruklular için denklik sınavı yapılmaz. Yurtdışında herhangi bir Tıp Fakültesinden mezun olan Türk ya da Yabancı adayların TUS'a girebilmeleri için denklik almaları gereklidir. Eğer mezun olunan tıp fakültesi YÖK tarafından denk kabul edilmiş ise denklik sınavına girmek gerekmez. Eğer denk kabul edilmeyen bir tıp fakültesinden mezun olunmuş ise denklik sınavından başarılı olmanız yani ayrı ayrı yapılan Temel Bilimler ve Klinik Bilimler sınavlarından başarılı olmanız gerekmektedir.
Üniversite hastanesi kazandım? Başvuru sürem nedir? Ne tür evraklar istenmektedir?
Üniversite hastanesi kazanmanız durumunda, herhangi bir tebligat beklemeden, internette sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında ki 15 gün içerisinde kazandığınız üniversiteye başvurmanız gerekmektedir. Gerekli evraklar aşağıdadır.
1. Dilekçe
2. Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
3. Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan, Nüfus Müdürlüğünden ya da Nüfus Cüzdanı Noter tasdikli olarak)
4. Mezuniyet Belgesi (Noter Tasdikli sureti veya Mezun olunan Tıp Fakültesince onaylanmış sureti)
5. Sağlık Raporu (tek bir hekimden alınmış doktorluk yapabilir sağlık raporu)
6. Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (aslı veya onaylı sureti) (Tecilli olanlar başvuru tarihi itibari ile en az 3 ay süreli tecil edilmiş olmalıdır.)
7. Adli Sicil Kaydı belgesi.(Aslı)
8. Mal bildirim formu (Başvuru esnasında verilecektir.)
9. Fotoğraf 6 adet.
Devlet hastanesi kazandım? Nereye başvuracağım? Başvuru sürem nedir? Ne tür evraklar istenmektedir?
Devlet hastanesi kazanmanız durumunda, herhangi bir tebligat beklemeden, internette sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında ki 15 gün içerisinde Ankara'da bulunan Sağlık Bakanlığı'na başvurmanız gerekmektedir. Gerekli evraklar aşağıdadır.
1. Dilekçe
2. Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
3. Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan, Nüfus Müdürlüğünden ya da Nüfus Cüzdanı Noter tasdikli olarak)
4. Mezuniyet Belgesi (Noter Tasdikli sureti veya Mezun olunan Tıp Fakültesince onaylanmış sureti)
5. Sağlık Raporu (tek bir hekimden alınmış doktorluk yapabilir sağlık raporu)
6. Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (aslı veya onaylı sureti) (Tecilli olanlar başvuru tarihi itibari ile en az 3 ay süreli tecil edilmiş olmalıdır.)
7. Savcılık veya Adli Sicil Kaydı belgesi.(Aslı)
8. Mal bildirim formu (Başvuru esnasında verilecektir.)
9. Fotoğraf 6 adet.
Mecburi hizmet nedeniyle herhangi bir bölüm kazanıp, tekrar TUS'a çalışmak istiyorum. Hangi bölümler TUS çalışmak için rahattır? Tavsiyeleriniz nelerdir?
Üniversite Hastanelerinde ki bazı temel branşlar (Anatomi, Fizyoloji, Histoloji, Farmakoloji) TUS çalışmak için idealdir. Yazmayı düşündüğünüz Üniversite ile ilgili araştırma yaparak en ideal branşı bulabilirsiniz.
Bu sene uzmanlığımı tamamlayacağım, önümüzdeki TUS'a girip tekrar asistan olarak başlasam, uzmanlıkta yükümlü olduğum mecburi hizmetimi yapmadan kazandığım asistanlığa başlayabilir miyim?
Hangi tarihte mezun olacağınız bir önemi olmadan, TUS'a istediğiniz her sınavda girebilmeniz mümkündür. Mecburi hizmet yasası gereği de ikinci bir uzmanlık yapmak için mecburi hizmetin tamamlanma şartı bulunmaktadır. O yüzden mecburi hizmetinizi tamamlamadan ikinci bir uzmanlık dalı eğitimi alma şansınız bulunmamaktadır.